FN17 - Business center

Der er brug for et fysisk sted, hvor flere virksomheder, især SMV’er, kan forløse deres fulde potentiale. Der er brug for et sted, hvor eksisterende virksomheder og start ups kan blive opmærksomme på mulighederne i målene og inspireret til at gå videre, hvor de kan blive undervist i konkretet værktøjer og hjulpet med implementering herunder også synliggørelse af indsatsen. Der er brug for et trænings- og elitecenter i FN 17 verdensmål.

Efter model fra sportens verden etableres et center, hvor virksomheder kan sende udvalgte (eller alle) medarbejdere hen for at modtage koncentreret træning med udgangspunkt i virksomhedens egne styrker og svagheder. Medarbejderne introduceres her til konkrete værktøjer, tilpasset SMV segmentet, der kan hjælpe dem med at omsætte målene til bevidste og målrettede initiativer i deres virksomheder. Opfølgning på kursisternes arbejde og virksomhedernes implementering sikrer effekt både for virksomheden og for målopfyldelse.

Elitecentret består af tre sammenhængende dele: FN17 Akademi - FN17 Inkubator - FN17 Eksploratorium