Et FN17 Akademi

hvor ansatte i etablerede virksomheder og potentielle start ups fysisk kan komme og deltage i inspirationsarrangementer, modtage undervisning i konkrete værktøjer samt deltage i fælles- eller individuelle forløb a la fokuserede træningslejre med henblik på implementering og effekt.