Fysisk placering

FN17 Business center er placeret i et af Danmarks ”epicentre” for forskning og udvikling inden for den biobaserede økonomi – nemlig i miljøet omkring Aarhus Universitet Foulum og Agro Business Park – i Viborg Kommune.

Placeringen giver direkte adgang til forskere og virksomheder med speciale inden for fremtidens landbrugsproduktion, fremtidige energiformer samt forskning inden for klima og miljø.

Dertil kommer, at placeringen er tæt på en række virksomheder, der gennem flere år har arbejdet målrettet og professionelt med Verdensmålene, bl.a. Grundfos, Hedeselskabet og Peter Larsen Kaffe.