Icons Rgb 2016 19Få tid til verdensmålene

Dette er et spændende tilbud til virksomheder, der gerne vil arbejde med de bæredygtige udviklingsmål, men som har lidt problemer med organisering og at finde tid og ressourcer til det i hverdagen samt sikre en bæredygtig fremdrift.

Det vil foregå i 3 trin, hvor de to første trin er gratis og det tredje trin er efter regning (klippekortsordning)

 

Trin 1 – Interview.

Samtale og analyse sammen med Plustid og FN17 Business med henblik på afklaring af jeres nuværende udfordringer.

Trin 2 – Rapport.

Gennemgang af anbefalinger for de indsatsområder, jeres organisation bør have fokus på ift. til at frigøre tid og ressourcer til arbejdet med FN’s 17 verdensmål. Der bliver jeres udfordringer sat i et ’plustid hhv. ’minustid’ – perspektiv.

Trin 3 – Forbedringsaktiviteter.

Med afsæt i trin 2’s rapport kan I, i samarbejde med Plustid.dk, drøfte konkrete behov for forbedringsaktiviteter.

Det vil selvfølgelig sideløbende være muligt at få sparring og/eller deltage i forløb eller aktiviteter i FN17 Business til at understøtte konkrete tiltag, når nu tiden er til det.

Begrænsede pladser

I første omgang udloddes 8 interviews og rapporter til interesserede virksomheder. Mulige datoer og tider man kan booke sig ind til gratis interview og analyse, kan du se her:

9. marts kl. 8.30-10.00
9. marts kl. 13.30-15.00

11. marts kl. 8.30-10.00
11. marts kl. 13.30-15.00

16. marts kl. 8.30-10.00
16. marts kl. 13.30-15.00

25. marts kl. 8.30-10.00

 

Læs meget mere om tilbuddet her

Tilmelding

Tilmeld dig til FN17 Business på email: info@fn17.dk