Agerkrantz controls APS


Kontakt:

Ejer Allan Agerkrantz

info:

allan@agerkrantz.dk / 4270 1798

 

 

Beskrivelse

Agerkrantz Controls ApS arbejder med indregulering og optimering af varmeanlæg i større bygninger. Ofte findes besparelser på 10-20% ved indregulering af eksisterende hardware. Herudover arbejdes i projekt med aut. differenstrykstyring af pumper i fjernvarmenet.

Allan er med 25 års baggrund i vvs-branchen specialiseret i hydrauliske varmeanlæg. Uddannet smed, efterfølgende maskinmester, køletekniker og energirådgiver og med erfaring fra Grundfos, Danfoss og som installatør.

 

Ekspertområder

Digitalisering & bæredygtighed, Klima og miljø, energibesparelser og udnyttelse af overskudsvarme

  1. Screening af varmeanlæg og installationer.

- Hvordan kan anlæggene forbedres, og hvilke muligheder er der for kedelkonverteringer.

- Hvilke muligheder er der for indregulering, og hvilke besparelser vil det medføre.

- Kan en bygning eller bygningsmasse konverteres til lavtemperaturdrift.

- Kortlægning af mulighederne for udnyttelse af overskudsvarme.

- Udarbejdelse af kravspecifikationer til udbudsbeskrivelser.

  1. Indregulering af hydrauliske varme og køleanlæg.

- Bedre fordeling af varmen, så hele bygningsmassen opvarmes jævnt. Bedre komfort.

- Lavere returtemperatur som medfører forbedrede virkningsgrader på kedler og varmepumper samt mindre rørvarmetab på fordelingsrør.

- Besparelsespotentialer på 10-25% på energiforbrug til opvarmning og pumpedrift.

  1. Pumpeoptimering ved differenstrykstyring.

- Jeg arbejder på et udviklingsprojekt, hvor en fjernmåling af differenstryk i hydrauliske anlæg automatisk optimerer hovedpumpers hastighed og løftehøjde.

- Denne styring har stort besparelsespotentiale i bygninger og fjernvarmenet.

  1. Undervisning og vidensdeling til driftspersonel.

- For bedre anlægsviden tilrettelægges kursusforløb og workshops for medarbejdere.

- Involvering af nøglemedarbejdere vil resultere i medejerskab og minimere uoverensstemmelser ved store beslutninger om bygningsrenovering.

- Medarbejderne vil få indsigt i det enorme besparelsespotentiale, som få graders lavere returtemperatur kan medføre.

 

Industrier og virksomhedstyper

Bygge & anlæg, fremstilling/produktion, energi

Produktionsvirksomheder og rådgivende virksomheder – SMV størrelse