PLUSTID APS


Kontakt:

Direktør Tom Klan

info:

tsk@plustid.dk / mobil 7023 1716

Web:

www.plustid.dk  

 

 

Plustid ApS skaber mere tid til verdensmålene. For virksomheder, der gerne vil arbejde med FN’s verdensmål, men som bokser lidt med organisering og at finde tid og ressourcer til det i hverdagen, samt sikre en bæredygtig fremdrift. Vi tilbyder en ’2 + 1 trin’ ramme! Trin 1 – Interviewrunde, Trin 2 – Rapport og Trin 3 – Forbedringsaktiviteter. De to første trin tilbydes til halv pris når det tredje trin også aktiveres.

 

Beskrivelse

Plustid har mere end 16 års erfaring med at afdække organisationers uudnyttede potentialer, der kan frigøre mere tid og ressourcer til kerneforretningen. Vi tilbyder viden, erfaringsamt facilitering af et innovativt forbedringsforløb, der muliggør, at udnytte tiden og ressourcerne mere effektivt, så det bliver til jeres virksomheds fordel. Mere plusTID, mindre minusTID og større OVERSKUD.

Plustid arbejder med design af værdiskabende kulturer til gavn for medarbejdere, teams og ledere i deres organisationer. Det sker ved at virksomhedens kompetencer, viden, erfaringer og kommunikation bringes i Lean-spil gennem en Case-orienteret oplevelseslæring.

 

Ekspertområder

Forretningsmodeller, organisations- og adfærdsdesign – fra tanke til adfærd, forbedringsledelse, tids- og ressourceoptimering

 

Industrier og virksomhedstyper

Administration, IT, bygge & anlæg, fremstilling/produktion

Kontor, produktion og service – SMV størrelse