ØKS: Örresund-Kattegat-Skagerak

 

 

ØKS danner ramme for samarbejde mellem Sverige, Norge og Danmark. ØKS står for Örresund-Kattegat-Skagerak og formålet er at styrke forskning på tværs af landegrænser, skabe bedre forbindelse mellem centrale og perifer områder, samt skabe grøn vækst.

Projektet handler om, hvordan virksomheder kan udvikle og implementere nye forretningsmodeller med udgangspunkt i verdensmålene og de forhold, der er i virksomhedens organisation, både på ledelses- og medarbejderniveau. Især den sociale bæredygtighedsdimension mangler i forretningsmodelsinnovation i dag, og målet er at udvikle et konkret støtteværktøj, som kan understøtte erhvervslivet til en bæredygtig udvikling fra både et forretningsmæssigt, klimamæssigt og socialt perspektiv.

Målet er således at flere virksomheder skal have en bæredygtig forretningsmodel, der både tager hensyn til økonomi, mennesker og miljø - den såkaldte 3-dobbelte bundlinje. Projektet skal være med til at udvikle en metodik og et værktøj, som er kombineret af viden fra erhvervslivet og den akademiske verden og som skal hjælpe virksomheder med at implementere og realisere nye bæredygtige forretningsmodeller.

Parterne bag projektet: 

  • Industriellt UtvecklingsCentrum Syd AB (IUC Syd)
  • Business Viborg
  • Industriellt UtvecklingsCentrum i Halland AB
  • Region Skåne
  • Region Halland
  • Högskolan i Halmstad
  • Aalborg Universitet
  • VIA University College

Interreg Öresund - Kattegat - Skagerrak • Interreg.eu