Baggrund

FN’s 17 verdensmål danner rammen for den globale udviklingsindsats frem mod 2030. Eksperter forudsiger, at markedet for løsninger til at indfri målene globalt overstiger 70 billioner kr. om året og bidrager til 380 mio. jobs. Verdensmålene udgør en ny global ramme for virksomhederne og er de konkurrenceparametre, som de fremover kommer til at måle sig på. Flere danske virksomheder har allerede positioneret sig på sit bidrag til en bæredygtig fremtid. Målene rummer dog potentiale for at langt flere drager nytte heraf.

SMV virksomhedernes behov og motivation

Der kan være langt fra virkeligheden hos en almindelig tømrer-virksomhed, en mindre produktionsvirksomhed eller en lokal servicevirksomhed til den virkelighed, der tegner sig, når man kigger på de 17 Verdensmål. De fleste virksomheder har fokus på at skabe en god og stabil forretning, der sikrer et godt liv for ejeren og medarbejderne.

Men Verdensmålene kommer snigende ind i vores hverdag, uanset om det er som privatperson eller som virksomhed.

Det kan være politiske beslutninger, der stiller krav om ændret adfærd og opstiller nye regler for en mere ansvarlig drift. Det kan også være kunder – uanset om det er privatkunder eller erhvervskunder – der som led i deres strategi ønsker at handle med virksomheder, der forholder sig til Verdensmålene. Endelig kan det være medarbejderne, der ”stemmer med fødderne” ved at vælge virksomheder fra, som ikke har bæredygtighed og socialt ansvar på agendaen.

Der kan således både være interne og eksterne drivere for virksomhederne, der tilskynder til at interessere sig for, hvordan de kan bruge Verdensmålene konstruktivt i strategien og/eller forretningsudviklingen.