Parterne bag

FN17 Træningscenter etableres og drives i et unikt og bredt partnerskab mellem private virksomheder, erhvervsfremmeaktører og offentlige institutioner og er således i sig selv et godt eksempel på verdensmål nr. 17 – partnerskab for handling.

Bag centret står:

Ovenstående partnere vil indgå i en bestyrelse bag initiativet og dermed bidrage til en meget bred forankring og en stor rækkevidde ud mod de SMV virksomheder, som det primært handler om at betjene.

Centret skal drives med udgangspunkt i en dynamisk, partnerskabs tankegang, hvor en lille fast stab suppleres af en kreds af eksperter på de forskellige områder, som hentes ind ad hoc til de specifikke opgaver.