FN17 Business Viborg 01

Leder af FN17 Business

Akademi & Inkubation i Viborg

 

Hvis du brænder for at gøre en forskel inden for bæredygtighed og ansvarlighed i dansk erhvervsliv, så er denne nyoprettede stilling som Leder af et FN17 træningscenter i Viborg måske noget for dig.

FN’s 17 Verdensmål danner rammen for den globale udviklingsindsats frem mod 2030. Eksperter forudsiger, at markedet for løsninger til at indfri målene globalt overstiger 70 billioner kr. om året og bidrager til 380 mio. jobs.

Verdensmålene udgør en ny global ramme for virksomhederne og er de konkurrenceparametre, som de fremover kommer til at måle sig på.

Flere danske virksomheder har allerede positioneret sig på sit bidrag til en bæredygtig fremtid. Målene rummer dog potentiale for, at langt flere drager nytte heraf.

Opgaven for den kommende Leder bliver, i samarbejde med centrets stiftere og medlemmer, at skabe et miljø, hvor virksomheder og iværksættere kan træne deres færdigheder i at implementere Verdensmål i deres strategi og forretningsmodel.

Træningscentret forventes at indeholde: 

Et FN17 Akademi, hvor ansatte i etablerede virksomheder og potentielle start ups fysisk kan komme og deltage i inspirationsarrangementer, modtage undervisning i konkrete værktøjer samt deltage i fælles- eller individuelle forløb a la fokuserede træningslejre med henblik på implementering og effekt.

En FN17 Inkubator, hvor start ups og etablerede virksomheder kan sidde fysisk sammen og herigennem drage nytte af hinandens viden, erfaring og netværk omkring håndtering af målene og implementering af konkrete tiltag og nye forretningsmodeller. Virksomheder tilbydes ad hoc sparring og vejledning fra centrets ansatte samt tilknyttede eksterne partnere, herunder virksomheder med erfaring i målene. 

Et FN17 Eksploratorium, der fungerer som et udstillingsvindue for verdensmålene og de danske virksomheder, der gør en forskel. Udstillingen kan bruges af de deltagende virksomheder til italesættelse af indsats og alternativt showroom over for kunder og øvrige stakeholdere. Udstillingen bygger bro til slutbrugere via aktiviteter for erhvervsdelegationer, offentlige institutioner (herunder skoler og uddannelsesinstitutioner) og private. Målsætningen er et egentligt oplevelsescenter, hvor især inddragelse af ny teknologi som Virtual og Augmented reality bidrager til oplevelsen.

Personprofil

Den kommende leder skal være en person med stor energi og gode kommunikative evner. Du skal bidrage med en kombination af idérigdom, evne til at strukturere og planlægge samt en kommerciel sans, så du kan forklare de små og mellemstore virksomheder, hvorfor de skal arbejde målrettet med Verdensmålene, og hvad de kan få ud af det.

Du kan holde mange bolde i luften, og du kan se muligheder i at arbejde tæt sammen med en række forskellige partnere, der alle bidrager med økonomi og engagement til dette nye initiativ. 

Faglige kvalifikationer og uddannelsesmæssig baggrund

Der er ikke krav om en konkret uddannelsesmæssig eller arbejdsmæssig baggrund, men der er nogle kompetencer, som du med fordel kan bringe ind i jobbet, f.eks:

  • Konkret erfaring og viden om Verdensmål, CSR-politikker eller lign. enten fra en virksomhed eller som konsulent i forskellige virksomheder eller organisationer.
  • Erfaring med konceptudvikling og salg – gerne relateret til mindre og mellemstore virksomheder.
  • Erfaring med formidling – f.eks. gennem foredrag, kurser, proces facilitering, etc.
  • Du har sikkert en længerevarende uddannelse, eller også er du bare en rigtig dygtig praktiker, der kan identificere virksomhedernes behov og omdanne dem til både strategiske og operationelle handlinger.

Praktiske forhold

Forventet ansættelse er den 1. oktober 2020. Samtaler gennemføres i anden halvdel af august. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse.

Løn og ansættelsesforhold aftales med udgangspunkt i kvalifikationer og de stillingsmæssige krav.

Arbejdsstedet er primært i Agro Business Park, hvor det kommende center etableres. Derudover vil der være kontorplads hos VIBORGegnens Erhvervsråd for at sikre bedst mulig adgang til det lokale og nationale erhvervsliv.

Ansøgningsfrist er fredag den 7. august.

Ansøgning og CV skal sendes til Erhvervsdirektør Henrik Hansen, VIBORGegnens Erhvervsråd: heha@ver.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås henvendelse til Erhvervsdirektør Henrik Hansen, VIBORGegnens Erhvervsråd på tlf.: 4013 4474 eller via mail: heha@ver.dk

Hent stillingsopslag i pdf.