Velkommen til FN17 Business. Med FN's 17 bæredygtige udviklingsmål som omdrejningspunkt, arbejder vi med at skabe forretningsudvikling og innovation for SMV'er og start-ups. Vi vil gerne understøtte den bæredygtige udvikling og sikre at de virksomheder, der ønsker at tage den dagsorden til sig, kan få hjælp, sparring og inspiration. 

 

Tænk cirkulært!

Den 22. juni var knap 50 deltagere samlet til en temadag omkring cirkulær økonomi. Det omhandlede både tiltag for at reducere affald, sortering og håndtering af affald og hvordan rester fra produktion kan blive til en ressource og indgå som råvarer et andet sted.

I 2030 VIL ALT SPILD VÆRE ELEMINERET

Peter Larsen Kaffe har en ambition om at alt spild vil være elemineret i 2030. Her er cirkulær tænkning en vigtig del af indsatsen.

Bliv klogerE på De 17 verdensmål

FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING