Vores mål


”Walk the talk” – er jo en velkendt formulering og da FN17 Business’ formål er at motivere og inspirere virksomheder til bæredygtig udvikling og understøttelse af FN’s 17 verdensmål, skal vi selvfølgelig også selv være bevidste om vores bidrag. FN17 Business arbejder benhårdt for at sikre en bæredygtig udvikling – lokalt, nationalt og internationalt. For os sker denne udvikling bredt på mange parametre, og vi mener, at vi på en eller anden måde hjælper alle målene lidt på vej. Når det er sagt, er der selvfølgelig mål og delmål, hvor vi for alvor mener, at vi kan gøre en forskel og have stor impact. Dem har vi beskrevet en for en nedenfor og sat ord på de ting, vi gør helt konkret for at nå i mål.

Vores Mål

DELMÅL 4.4

 

ØG ANTALLET AF MENNESKER, DER KAN FORSØRGE SIG SELV

 

Inden 2030 skal vi i betydelig grad forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer på arbejdsmarkedet. Heriblandt de tekniske og håndværksmæssige evner, der gør det muligt at starte egne virksomheder og sikre anstændige arbejdspladser.

FN17 BUSINESS MÅLSÆTNING

 

Hos FN17 Business arbejder vi for at understøtte iværksættere og inspirere virksomheder til at skabe endnu flere arbejdspladser. Vi vil fremmer også opkvalificering indenfor bæredygtighed.

FN17 BUSINESS HANDLINGER

 

·    Iværksættere kan få sparring og støtte til deres arbejde med bæredygtighed og verdensmål

·    Virksomheder kan komme til workshops og inspirations-events om bæredygtig forretningsudvikling

·    Samarbejder med flere uddannelsesinstitutioner om opkvalificering i eksisterende uddannelser og i efteruddannelse.

·    Aktiv deltagelse i Viborg Kommunes ”Grønne sammen


DELMÅL 4.7

 

UNDERVIS I BÆREDYGTIG UDVIKLING OG GLOBALT MEDBORGERSKAB

 

Både i lokal samfundet, overfor partnere, virksomheder vi møder og uddannelsesinstitutioner deler vi vores viden om bæredygtigudvikling og inspirerer dem til at ændre deres adfærd i den bæredygtige retning.

FN17 BUSINESS MÅLSÆTNING

 

FN17 skal være det sted, du henvender dig til, når du ønsker hjælp til at arbejde med bæredygtig udvikling eller mangler viden på området.

FN17 BUSINESS HANDLINGER

 

·    Deltagelse ved DTE panel som sparringspartner

·    Vidensdeling på medier

·    Igennem vores samarbejde med vores partnervirksomheder, hjælper vi dem med at formidle viden og "know-how"

·    Deltagelse i projekter med landbrugsskolen, hvor vi biddrager med viden til landbrugsskoler i hele Europa


DELMÅL 8.3

 

FØR EN POLITIK, DER SKABER JOBS OG FREMMER VIRKSOMHEDER

 

Det er vigtigt for os at have en god relation til vores bagland i Viborg Kommune og sikre at de har den viden og information de skal bruge for at hjælpe virksomhederne.

FN17 BUSINESS MÅLSÆTNING

 

Det er vigtigt for FN17 Business, at der er gode erhvervsbetingelser i Viborg Kommune, og at den hjælp vi tilbyder om bæredygtighed kan være med til at fremme et bæredygtigt klima.

FN17 BUSINESS HANDLINGER

 

·    Vi har en politisk udpeget formand i bestyrelsen

·    Der afholdes jævnligt samarbejdsmøder med Viborg Kommune

·    Vi lytter til erhvervslivets behov og ønsker og videreformidler dette

·    Tæt samarbejde med Business Viborg


DELMÅL 8.4

 

BRUG RESSOURCERNE EFFEKTIVT I FORBRUG OG PRODUKTION

 

Formidling til virksomheder om de muligheder der ligger i at agere bæredygtigt, går de efter de muligheder vil de blive mere effektive i deres produktion.

FN17 BUSINESS MÅLSÆTNING

 

At alle virksomheder vi får kontakt til begynder at arbejde med ressource optimering.

FN17 BUSINESS HANDLINGER

 

·    Inspirationsoplæg

·    Hjælper med at bære gode idéer videre fra en virksomhed til en anden

·    Bygger bro mellem virksomheder og organisationer, så de kan blive effektive sammen

 

Læs mere om det her.


DELMÅL 10.2

 

STYRK SOCIAL, ØKONOMISK OG POLITISK INKLUSION

 

Når vi har med virksomheder at gøre, får vi inklusion sat på dagsordenen, dertil tænker vi selv over det i vores egen adfærd.

FN17 BUSINESS MÅLSÆTNING

 

Styrke, måske især den sociale inklusion på arbejdspladserne, og fortælle virksomhederne hvordan de kan være med til at styrke dette.

FN17 BUSINESS HANDLINGER

 

·    Italesætter emnet ved event og oplæg

·    Prøver at finde cases hos dem der er gode til dette og formidle historierne videre til andre virksomheder

·    Indgår i projekter der fremmer delmålet


DELMÅL 12.6

 

MOTIVÉR VIRKSOMHEDER TIL AT AGERE BÆREDYGTIGT

 

Dette er FN17 Business’ agenda – at få virksomheder til at agere bæredygtigt.

FN17 BUSINESS MÅLSÆTNING

 

Få så mange som muligt med på rejsen men også sørge for, at de gør det rigtigt.

FN17 BUSINESS HANDLINGER

 

·    Workshops for virksomheder

·    Inspirationsdage

·    Oplæg af kompetente oplægsholdere

·    Én til én sparring med virksomheder

·    Deltagelse i projekter der kan fremme og gavne virksomheder

·    Formidling af vigtig viden om alt fra tiltag, til projekter på området


DELMÅL 12.7

 

PROMOVÉR BÆREDYGTIGHED I OFFENTLIGE INDKØB

 

Hvis vi kan motivere kommunen til at købe grønt ind, så hjælper vi virksomhederne til at sælge grønne og bæredygtige løsninger.

FN17 BUSINESS MÅLSÆTNING

 

Vi ønsker, at der skal stilles krav om  bæredygtighed og FNs 17 Verdensmål i offentlige indkøb og vise, hvorfor det er en god idé at handle på denne måde.

FN17 BUSINESS HANDLINGER

 

·    Tæt samarbejde med Viborg Kommune

·    Opsøger viden om grøn- og offentlige indkøb

·    Står til rådighed med beslutningsprocesser


DELMÅL 12.8

 

GIV ALLE MENNESKER VIDEN OG FORSTÅELSE FOR AT KUNNE LEVE BÆREDYGTIGT

 

Det er ikke kun virksomhedsejerne og ledelsen, men også medarbejderne i virksomhederne der skal arbejde med denne agenda. Hvis man på arbejdspladsen lærer om bæredygtighed og bærdygtig adfærd vil man tage det med hjem.

FN17 BUSINESS MÅLSÆTNING

 

Nå ud til så mange som muligt, lokalt, nationalt og internationalt med viden på området.

FN17 BUSINESS HANDLINGER

 

·    Workshops for medarbejdere

·    Hjælper ledelsen med værktøjer til at motivere medarbejdere og få dem til at ændre adfærd

·    Tæt samarbejde med mange uddannelsesinstitutioner og studerende hvor vi hjælper med viden og "know-how".


DELMÅL 17.17

 

TILSKYND TIL EFFEKTIVE PARTNERSKABER

 

Vi er et eksempel på et privat/offentligt partnerskab i os selv. Vi ser dette som utroligt vigtigt for at komme i mål, både med vores arbejde og med verdensmål.

 

Læs mere om partnerskaberne bag FN17 Business her.

FN17 BUSINESS MÅLSÆTNING

 

Vi ønsker selv at være en attraktiv projektpartner og opsøge og indgå i alle de projektsamarbejder, vi kan, og hvor det giver mening.

FN17 BUSINESS HANDLINGER

 

·    Hele vores partnerkreds er et eksempel på mange forskellige aktører vi samarbejder med

·    Tager ud lokalt, nationalt og internationalt

·    Oplæg ved FNs Global Goals Week

·    Fortæller hvad vi laver og inspirerer andre til at gøre det samme

·    Viser vej til hvad du får ud af at samarbejde og række ud