Hjemvendt viborg pige bliver projektchef i nyt center for fn's verdensmål


Rikke Agerholm Therkildsen er ansat som Projektchef for det nye FN17 Business Akademi & Inkubator med start den 1. oktober 2020.

I FN17 Business skal Rikke arbejde med at hjælpe små og mellemstore virksomheder til at anvende FN’s 17 Verdensmål aktivt i deres forretningsgrundlag og strategi.

Verdensmålene udgør en ny global ramme for virksomhederne og er de konkurrenceparametre, som de fremover kommer til at måle sig på.

Flere danske virksomheder har allerede positioneret sig på sit bidrag til en bæredygtig fremtid. Målene rummer dog potentiale for, at langt flere drager nytte heraf.

Opgaven for Rikke bliver, i samarbejde med centrets stiftere og medlemmer, at skabe et miljø, hvor virksomheder og iværksættere kan træne deres færdigheder i at implementere Verdensmål i deres strategi og forretningsmodel.

Hjemvendt efter fem år i Dubai
Rikke er denne sommer vendt hjem efter fem år i Dubai, hvor hun, sammen med sin familie, der består af mand, to døtre og en hund, har været udstationeret fra Grundfos, hvor hendes mand er ansat.

I de fem år har Rikke arbejdet meget med bæredygtighed og verdensmål bl.a. som Business Development Manager for HolmrisB8 og i forbindelse med etablering af Green Hub i Dubai sammen med ACTNOW by Grundfos, State of Green og det danske generalkonsulat. Sideløbende med dette startede hun netværket CAHAW – Create A HAppy Workplace, samtidig med at have drevet egen konsulentvirksomhed 1gate.

Inden Rikke tog til Dubai har hun bl.a. været i den grafiske branche og en årrække hos LAKexperten, der senere blev til Qars.

Rikkes arbejdssted bliver primært i Agro Business Park i Foulum, hvor det kommende FN17 center etableres. Derudover vil der være kontorplads hos Business Viborg (tidligere VIBORGegnens Erhvervsråd) for at sikre bedst mulig adgang til det lokale og nationale erhvervsliv.

Bag centeret står Viborg Kommune, Viborg Innovation Fond, Peter Larsen Kaffe, Anders Brøndums Velgørende Fond, Asmildkloster Landbrugsskole, Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum og Business Viborg.

11. september 2020